Jak przeprowadzić darowiznę mieszkania

Dodane przez Maja Karwińska
2022-08-30
3 minut czytania

Bardzo często wśród najbliższych członków rodziny dochodzi do nieodpłatnego przekazania wartościowej nieruchomości. Najpopularniejszą formą przeprowadzenia takiego procesu jest darowizna. W przypadku przekazania w darowiźnie mieszkania warto znać wszelkie przepisy, które ją regulują. Pomoże nam to w sprawnym i zgodnym z prawem przepisaniu lokalu najbliższym osobom. W poniższym artykule przedstawimy na ten temat wszystkie najważniejsze informacje.

Sposoby przekazania darowizny

Przepisy prawa regulujące akt darowizny, nie mówią wprost o konkretnym sposobie, w który musi ona zostać przeprowadzona. Tak więc forma darowizny może być dowolna. Wyjątkiem jest jednak darowizna mieszkania, która podobnie jak wszystkie inne darowizny, gdzie w grę wchodzi przekazanie nieruchomości, musi być potwierdzona aktem notarialnym. To bardzo dobra opcja dla obu stron, ponieważ wizyta u notariusza zwalnia nas z poinformowania urzędu skarbowego o przeprowadzonej nieodpłatnej transakcji. Zrobi to za nas notariusz. Poza tym może on również pomóc w edytowaniu wpisu w księdze wieczystej, jeżeli choćby jedna ze stron będzie tego potrzebowała lub jego wprowadzeniu, jeśli dla danej nieruchomości nie istnieje. Wszelkie koszty poniesione w kancelarii notarialnej różnią się w zależności od wartości nieruchomości, którą chcemy podarować. Maksymalne stawki pobierane przez kancelarie są opublikowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Warto też wiedzieć, że po dopełnieniu wszelkich formalności, darczyńca straci wszystkie dotychczasowe prawa do lokalu mieszkalnego, który przekazał na rzecz innej osoby.

Opodatkowanie darowizny mieszkania

Wszystkie wytyczne dotyczące opodatkowania spadków i darowizn zawarte są w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. W zależności od stopnia pokrewieństwa między zainteresowanymi stronami podatek może wynieść od 3 do 20% wartości mieszkania. Wyróżnia się tutaj trzy grupy. Do pierwszej z nich należą małżonkowie, osoby zstępne np. dzieci i prawnuki, osoby wstępne np. rodzice i dziadkowie, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica, synowa, zięć, teściowie, rodzeństwo. W przypadku wyżej wymienionych osób kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł. Grupa druga to zstępni rodzeństwa np. bratanek, siostrzenica, rodzeństwo rodziców np. ciotka, wujek, małżonków oraz zstępnych pasierbów, małżonków zstępnych i małżonków rodzeństwa np. szwagier, bratowa. W ich przypadku kwota wolna od podatku będzie wynosiła 7276 zł. Ostatnią trzecią grupą są wszyscy inni nabywcy nieruchomości nieuwzględnieni w dwóch pierwszych. Kwota wolna od podatku wynosi podczas takiej darowizny 4902 zł. Co ważne, w ustawie istnieje też pojęcie grupy zero, która jest całkowicie zwolniona z opodatkowania w przypadku darowizny. Wystarczy zgłosić ją do urzędu skarbowego, aby nie zapłacić podatku. Do wspomnianej grupy należą rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, a także macocha i ojczym. Podatek od darowizny obliczamy od nadwyżki, która zostanie nam po odliczeniu kwoty wolnej od podatku od całkowitej wartości mieszkania.

Dodaj komentarz